Stede Broec in beweging!

Sport en bewegen is voor iedereen. Door een gezamenlijke visie en samenwerking van diverse partners vanuit het (para)medische, maatschappelijke, sociale en sportieve domein in de gemeente Stede Broec kan deze missie uitgedragen worden en kan de drempel om te gaan sporten en bewegen verdwijnen. De visie, drijfveer en missie van Team Sportservice West-Friesland kan hierdoor breder gedragen worden:

  • VISIE
    Onze visie is een gezonde, vitale en sociale samenleving waarbinnen écht iedereen de kracht van sport en bewegen benut.
  • DRIJFVEER
    Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen.
  • MISSIE
    Om dat te realiseren richt Sportservice zich lokaal op de ondersteuning, inzet en verbinding van het reeds aanwezige sportieve kapitaal bestaande uit gerelateerd kader, sportaanbieders, accommodaties en bewegingsonderwijs. Onze missie is het sportieve kapitaal zo in te richten dat er een essentiële bijdrage wordt geleverd aan een gezonde, vitale en sociale samenleving.

Samenwerking met:

Team Sportservice West-Friesland – www.jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/

Paramedicare, Huid- & Oedeemtherapie – www.paramedicare.nl

FMS – Fysiotherapie Milou Schooneman – www.club.fms.nl

Praktijk De Tuin 29, Oefentherapie & Osteopathie – www.praktijkdetuin29.nl

Jouw lokale sportloket - Team Sportservice West-Friesland  ParamediCare (@ParamediCare) / Twitter   Club FMS