Corona virus

20-01-2021: Osteopathie: goed nieuws: Tweede Kamer neemt met overgrote meerderheid de motie aan. De osteopathie praktijken mogen nog niet open. Wel vragen onze volksvertegenwoordigers om een oplossing te vinden voor het uitblijven van ostetopatische zorg. Vooralsnog blijft de onderstaande informatie van kracht en hopen wij op een oplossing.

12-01-2021: Oefentherapie behandelingen gaan door. Osteopaat moet de deuren gesloten houden.

De overheid heeft op 12 januari de maatregelen verlengd tot en met 9 februari. Eén van de maatregelen is dat contactberoepen niet meer zijn toegestaan voor drie extra weken. Voor (para)medische contactberoepen zoals oefentherapie en fysiotherapie maakt de overheid weliswaar een uitzondering, niet voor alternatieve zorg zoals osteopathie.

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) betreurt uiteraard dat velen van u niet de osteopatische zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Achter de schermen wordt er alles in het werk gesteld om dit ongedaan te maken.

Als de gemaakte afspraak niet door kan gaan, ontvangt u een nieuw voorstel.

Sinds woensdag 6 januari is het mogelijk om de petitie “Osteopaten willen klachten van hun patiënten weer kunnen behandelen” te tekenen. Graag uw medewerking.

Osteopaten willen klachten van hun patiënten weer kunnen behandelen.

Link: https://bit.ly/35iThcZ

Voor de oefentherapie geldt: 

Blijf thuis en meldt u af bij verkoudheid of verhoging of als er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.

Bij binnenkomst vragen wij u: Uw handen te desinfecteren met handalcohol welke in de praktijk aanwezig is.

Gebruik van de w.c.? Liefst thuis!