Samenwerking (para)medici:

Huisartsenpraktijk Bartstra & Kant – www.huisartsenpraktijkbartstraenkant.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk de Middend – www.huisartsenpraktijkdemiddend.nl

Huisartsenpraktijk De Tulp – www.huisartsenpraktijkdetulp.nl

Huisartsenpraktijk de Vries & Bleijendaal – www.devries-bleijendaal.uwartsonline.nl

Huisartsenpraktijk Fluitman & van Beek  – www.fluitman-vanbeek.nl

Huisartsenpraktijk Lutjebroek – www.huisartsenpraktijklutjebroek.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Om de Noord – www.huisartsenhoogkarspel.nl

Huisartsenpraktijk van de Klei & Oomen – www.vanderkleienoomen.nl

Huisartsenpraktijk Venhuizen – www.huisartsenvenhuizen.praktijkinfo.nl

Medisch Centrum Stede Broec – www.medischcentrumstedebroec.nl

Het persoonlijke dieet – Eva Kater – www. hetpersoonlijkedieet.nl

Expert Movement Podotherapie en Sportpodotherapie – Monique Gieske – www.expertmovent.nl

Stede Broec in beweging!

Sport en bewegen is voor iedereen. Door een gezamenlijke visie en samenwerking van diverse partners vanuit het (para)medische, maatschappelijke, sociale en sportieve domein in de gemeente Stede Broec kan deze missie uitgedragen worden en kan de drempel om te gaan sporten en bewegen verdwijnen. Netwerk ‘Stede Broec in beweging’ is een netwerk dat als doelstelling heeft om inwoners van Stede Broec in beweging te krijgen.

Visie
Het netwerk Stede Broec in Beweging streeft naar een gezonde, vitale en sociale samenleving waarbinnen écht iedereen de kracht van bewegen en sport benut.

Missie
Verbinden en interprofessioneel samenwerken zodat iedereen in Stede Broec en daarmee de maatschappij, maximaal profiteert van de positieve effecten van bewegen en sport.