Balans in psyche en lichaam

Uit balans

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. U kunt daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch oefentherapeut helpt u lichaam en geest weer in balans te brengen. U wordt behandeld door Fleur Beemster.

Stress moet aan en uit kunnen

Stress, wij hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als u zich er goed bij voelt. Stress is zelfs gezond. Wij hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer u stress niet afwisselt met ontspanning en herstel.
Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest zich onvoldoende herstellen, met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer u uit balans raakt en uw kracht verliest, hoe meer signalen van stress u zult ervaren.

Psychosomatische klachten

Enerzijds kunt u stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer de concentratie vermindert, u prikkelbaar wordt, gaat piekeren of problemen heeft met slapen. Anderzijds kunt u stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaker veroorzaakt stress een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop u tegen een klacht aankijkt of hoe u met problemen omgaat, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

Integrale aanpak

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Daar waar het gemengde (lichamelijke en psychosociale) problematiek betreft, is de psychosomatisch oefentherapeut bij uitstek bekwaam deze klachten te behandelen. De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaalaanpak. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.
Psychosomatische behandeling. De psychosomatische oefentherapie reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om uw klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van persoonlijke kracht en kwaliteit. U gaat samen met de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

Herkent u meerdere van de onderstaande signalen van stress? Dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijke symptomen van stress:

Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder-, of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maagdarmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.

Psychische symptomen van stress:

Niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Gedragsmatige symptomen van stress:

Minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap-, en kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Psychosomatische behandeling

  • Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
  • Cognitieve gedragstherapeutische behandeltechnieken, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
  • Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings-, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Aangesloten bij: Netwerk Psychosomatiek Nederland

NPSN is een netwerk van psychosomatische therapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met aanhoudende lichamelijke klachten, waarvoor geen medische oorzaak wordt gevonden, variërend van pijn, vermoeidheid, duizeligheid, concentratieproblemen, slaapproblemen en spanning.

Kijk voor meer informatie op www.npsn.nl

Zorgprogramma ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten)

Als een multidisciplinair traject geïndiceerd is, dan kunt u ook bij ons in de praktijk terecht.  Sinds mei 2017 is er vanuit Vicino Noord-Holland-Noord een samenwerking ontstaan middels een traject waarbij u begeleid wordt door de huisarts, POH-GGZ/psycholoog en de psychosomatisch therapeut/ oefentherapeut die aangesloten is bij het Netwerk Chronische Pijn.  Kijk voor meer informatie en de aangesloten zorgverleners op www.vicinonhn.nl

Afbeeldingsresultaat voor vicino