Handdoek meenemen

Directe Toegankelijkheid

U kunt zowel op verwijzing van de huisarts, specialist, ARBO-arts of op eigen initiatief bij ons terecht.

Sinds 2008 is het mogelijk via Directe Toegankelijkheid Oefentherapie een afspraak te maken. Na een screening (gericht intake gesprek) wordt er beoordeeld of oefentherapie geïndiceerd is. De huisarts wordt geïnformeerd door middel van een verslag (na uw toestemming), waarna de therapie kan beginnen.

Meenemen

Bij de eerste behandeling wordt u verzocht mee te nemen:

  • de verwijzing van de arts (indien u verwezen bent)
  • uw identiteitsbewijs (ID/paspoort/rijbewijs)
  • een badlaken
  • korte broek/legging, (indien u verwezen bent voor algemene Oefentherapie).

Duur

De eerste afspraak is de intake en duurt doorgaans 45-60 minuten. De vervolgafspraken duren maximaal 30 minuten. Hoeveel behandelingen u nodig heeft, is afhankelijk van uw klacht en vooruitgang. Doorgaans vindt de behandeling 1 keer per week plaats. Wanneer uw klachten verminderen, wordt de behandeling afgebouwd. De gemiddelde hoeveelheid behandelingen is tussen de 10 en 15.  Kinderen, die behandeld worden met houdingsklachten worden vaak gedurende de groei behandeld.

Toestemming

Indien u een afspraak maakt (tenzij nadrukkelijk niet overeengekomen):

  • Gaat u akkoord met de gegevensverwerking van de praktijk: Opslaan van persoonlijke gegevens: NAW, BSN, legitimatie nummer voor facturatie en wettelijke verplichting en de medische gegevens voor het behandeldoel/-plan, de verrichtingen en resultaten voor eigen dossiervorming.
  • Gaat u akkoord met het behandelplan en behandeling. (Het behandelplan wordt met u besproken tijdens de tweede bijeenkomst).
  • Verleent u toestemming aan Fleur Beemster (psychosomatisch) oefentherapeut voor: Rapportage naar de arts (screening/ in  behandeling neming, tussentijdse rapportage en/of eindrapportage) en telefonisch overleg met de arts of paramedici).